• جستجو
  • به سایت بیمارستان امام زمان خوش آمدید
  • 05133652000-10
  • info@ezhospital.ir

زمان بندی

  • شنبه
    08 - 21
  • یکشنبه
    08 - 21
  • دوشنبه
    08 - 21
  • سهشنبه
    08 - 21
  • چهارشنبه
    08 - 21
  • پنجشنبه
    08 - 21
  • جمعه
    08 - 21

عبدالرضا سبزواری

تخصص
  • جراحی قلب و عروق
آدرس
تلفن
ایمیل