• جستجو
  • به سایت بیمارستان امام زمان خوش آمدید
  • 05133652000-10
  • info@ezhospital.ir

درباره ما

هدف بیمارستان این است که بیماران را به طور کامل مراقبت و مراقبت نماید و خانواده های آنها و همکارانشان برای درمان مناسب تر می شوند. با توجه به این که با تمرکز بر درمان و همچنان مشكلات بیماران در حسابها، آنها از ابتدای فعالیت خود كمك می گیرند، کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و همكاران و خانواده های آنها اهمیت بالایی دارد .