• 05133652000-10
  • بیمارستان و اورژانس شبانه روزی - درمانگاه 7 صبح الی 7 شب بجز روزهای تعطیل
  • info@ezhospital.ir

رضایت شما برای ما مهمترین ارزش است

بعض الخدمات في هذا المستشفى

لماذا تختارنا؟

أسباب تفوقنا على المستشفيات الأخرى

Error
Whoops, looks like something went wrong.