• 05133652000-10
  • بیمارستان و اورژانس شبانه روزی - درمانگاه 7 صبح الی 7 شب بجز روزهای تعطیل
  • info@ezhospital.ir

از پزشکان با تجربه ما استفاده کنید

ما در کار خود متخصص هستیم

Error
Whoops, looks like something went wrong.